Region Väst

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar. I Region Väst ingår Halland och Västra Götalands län.

Kontakt

Kontakt 

Föreningsservice
Tfn 010-750 02 20

e-post foreningsservice@villaagarna.se