Region Syd

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar. I Region Syd ingår Blekinge, Kronoberg och Skåne län.

Besöks- och Postadress:
Derbyvägen 6 E
212 35 Malmö

Tel: 010-750 01 00
Fax: 010-750 02 51

E-post: region.syd@villaagarna.se
Internet: www.villaagarna.se/syd

Regionchef
Jan-Erik Jonsson
jan-erik.jonsson@villaagarna.se
Tel 010-750 02 10

Föreningskonsulent
Ingela Berg
ingela.berg@villaagarna.se
Tel 010-750 02 06

Föreningsservice
foreningsservice@villaagarna.se
Tel 010- 750 02 20