Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Region Syd

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar. I Region Syd ingår Blekinge, Kronoberg och Skåne län.

Besöks- och Postadress:
Derbyvägen 6 E
212 35 Malmö

Tel: 010-750 01 00
Fax: 010-750 02 51

E-post: region.syd@villaagarna.se
Internet: www.villaagarna.se/syd

Regionchef
Jan-Erik Jonsson
jan-erik.jonsson@villaagarna.se
Tel 010-750 02 10

Föreningskonsulent
Ingela Berg
ingela.berg@villaagarna.se
Tel 010-750 02 06

Föreningsservice för förtroendevalda
Läs mer (tänk på att du måste vara inloggad)