För att enklare och snabbare kunna skicka ut föreningsinformation så vill vi att medlemmar i föreningen anger sin e-postadress och helst även mobilnummer,
genom att mejla till: info@finnveden-vaf.se