Rapport från årsmötet

Föreningens årsmöte hölls 29 mars.

Årsmöte 2023.jpg

Innan årsmötet informerade Örebro kommuns energirådgivare, Thomas Giege, om energiförbrukning och hur man kan spara energi.

Årsmötet leddes, som vanligt mycket föredömligt, av Åke Ericsson. Verksamhetsberättelse och den ekonomiska ställningen föredrogs. Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. Till ordförande omvaldes Tomas Törnros på 1 år. Styrelseledamöter som omvaldes på 2 år är Lilian Kärling och Gunnar Dahlström. Övriga i styrelsen är Dany Daoud och Sören Perder.

Efter årsmöte och fika informerade ICA Eko’s ägare, Johan Lundberg, om butikens resultat och hur han ser på framtiden. Han berättade hur prissättning sker och om det stora problemet med stölder i butiken.

Kvällen avslutades med utlottning av blombuketter och Boken om Ola.