Rapport från årsmötet 2024

Föreningens årsmöte avseende 2023 hölls den 20 mars i Mellringekyrkans lokal.

Årsmötet leddes, som vanligt mycket föredömligt, av Åke Ericsson. Verksamhetsberättelse och den ekonomiska ställningen föredrogs. Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. Till ordförande omvaldes Tomas Törnros på 1 år. Styrelseledamöter som omvaldes på 2 år är Sören Perder och Dany Daoud. Övriga i styrelsen är Lilian Kärling och Gunnar Dahlström.

Efter årsmötet informerade Lars Grundström från Verisure om säkerhet i hemmet.

Därefter serverades fika, som ICA Ekohallen välvilligt bidragit med.

Kvällen avslutades med utlottning av blombuketter och Boken om Ola.