Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Länksamling till detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som reglerar hur kommunens mark och vatten ska användas samt hur bebyggelsen ska se ut. På denna sida hittar du länkar till kommunens detaljplaner.