Länk till detaljplaner

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som reglerar hur kommunens mark och vatten ska användas samt hur bebyggelsen ska se ut. På denna sida hittar du länkar till kommunens detaljplaner.