Verksamheten

Kort om Storängstraktens Villaägarförenings verksamhet.

STVF verkar bland annat för:

  • att en verklig storängskänsla ska genomsyra alla inom föreningens område,
  • att kunskap om Storängens historia sprids och medverkar till allmän förståelse för områdets olika delars "egenheter"
  • att Grannsamverkan tillämpas med gemensam uppläggning för hela området
  • att en barn- och familjefest hålls en gång varje sommar, öppen för alla som bor inom området oberoende av föreningstillhörighet
  • att vi storängsbor gemensamt gör vad vi kan för att genomföra önskade miljöförbättringar. STVFs styrelse verkar t.ex. med stöd av 2006 års årsmöte, för uppsnyggning av området kring Storängens järnvägsstation samt utplacering av farthinder för att undvika olyckor på vissa "kritiska" vägsträckor.
  • att våra medlemmar ska uppmärksamma och utnyttja de medlemsförmåner medlemskapet hos VILLAÄGARNA erbjuder. Se www. villariks.se! (Lokalt har införts en rabatt på 600:- på normalpriset 4.500:- vid hyra av Storängssalen fredags- och lördagskvällar för de STVFare som inte är medlemmar i Tjänstemännens Egnahems Förening, vilka som ägare av salen har en högre rabatt.)