STORÄNGSTRAKTENS VILLAÄGARFÖRENING (STVF) samlar hela Storängen

STVF är villaföreningen som anser att det är alla vi som bor i Storängen som gör området till vad det är: en bra plats att "bygga" sitt hem och bo på.

Den som kan Storängens historia vet att de som lade grunden för villasamhället förstod att ingen kunde klara det på egen hand. Man måste "förena" sig - bilda en förening som arbetar för områdets gemensamma bästa. Tanken på "förening" gäller än i dag om Storängen ska fortsätta att vara ett attraktivt villaområde. I dag finns flera föreningar här. Men bara en som står öppen för alla storängsbor och kan representera alla som bor i Storängen - Storängstraktens Villaägarförening - STVF.

STVF tycker att alla ska vara med i den lokala förening som står dem närmast men att alla också ska förena sig i STVF som vill vara en sammanhållande länk för alla inom området.

Genom STVF förenar vi oss också genom Villaägarnas Riksförbund med förbundets alla andra medlemmar över hela landet om målsättningen "bättre villaägarvillkor nu och i framtiden". Även om STVF inte bildades förrän 1997 anser styrelsen att föreningen grundar sig på den generation storängsbor som för drygt femtio år sedan var med och bildade Villaägarnas Riksförbunds föregångare.

Storängen består av:

a) området norr om järnvägen där huvuddelen ingår i Tjänstemännens Egnahems Förenings optionsområde. Denna del av Storängen har ansetts så unik att den förklarats vara av riksintresse inom kulturmiljövården. Särskilda områdesbestämmelser har därför införts för området, utöver Egnahemsföreningens egna specialbestämmelser. I utkanten av området finns ett antal villor på John Lodéns väg och Kallstenius väg, som ligger utanför Egnahemsföreningens domäner.

b) området söder om järnvägen, som har mer varierande bebyggelse. Storängens strandväg tillhör också Egnahemsföreningens område - dock utan att omfattas av de särskilda områdesbestämmelserna. Här finns också Fannydal och Fannydalsplatån, som var för sig har egna lokala sammanslutningar och ytterligare ett antal vägar utan annan organisatorisk lokal anknytning än STVF - Banvägen, Fannydalsbacken, Gränsstigen, Lilla Gränd, Lillängsvägen, Solbasgränd, Stubbsundvägen, Tunnelgången samt Vårbacken.

I Fannydal, dit Solbasgränd hör, finns Övre Järlasjöns Villaägareförening där de flesta fannydalsborna är medlemmar. De svarar gemensamt för att Fannydalsområdet hålls snyggt och prydligt och har även fester och andra aktiviteter tillsammans.

På Fannydalsplatån finns en Samfällighetsförening i vilken alla är med utom de som bor i de friliggande villorna på platåns norra sida.

På övriga delar av Storängen söder om järnvägen har Grannsamverkan vars aktualitet växlat över tiden skapat en viss gemenskapskänsla.