Vi kan inte som "på den gamla, goda tiden" lämna våra dörrar olåsta!

Det har blivit vanligt att inbrottstjuvarna går runt i villaområden och känner efter om våra ytter-, altan- och källardörrar är olåsta. Om de inte är låsta - eller t.o.m. lämnats öppna utan bevakning - knallar tjuven helt enkelt in och tar för sig. Vanligen är det plånböcker, smycken, handväskor och mobiltelefoner som försvinner, men också tyngre föremål har "dunstat". Hjälp till att minska stölderna - även om det betyder lite extra besvär med nycklar. Det är i alla fall enklare än att börja byta lås för att nycklarna har försvunnit med tjuven. Vissa områden har varit speciellt utsatta, men det är ett generellt problem eftersom tjuvarna betar av område för område.

Grannsamverkan har en viktig mission att fylla härvidlag. I vårt program finns flera väsentliga punkter som varje husägare bör ta del av och veta om.

Kontaktperson för grannsamverkan i Solna Villaägareförening

Lars Häggarth huvudansvarig grannsamverkan Solna Villaägareförening.
Kontakta Lars på  lars.haeggarth@yahoo.com eller 070-7828008 så får du veta mera.