Information

Vi försöker skicka information via e-post i möjligaste mån för att spara kostnader och tid. De fastigheter som saknar e-postadress får information och Villablad i pappersform i brevlådan.

Informationsmaterial

Landsnoravägen, Oktober 2013
Vi har kontaktat kommunen angående att bilar på Landsnoravägen tenderar att köra för fort. Björn Kaijser på Trafik- och fastighetskontoret svarade att de är medvetna om problemet och att deras senaste trafikmätning i området gjordes 2010.

Då var medelhastigheten på Landsnoravägen 35 km/h. Vidare har Trafik- och fastighetskontoret påbörjat ett systematiskt arbete med hastighetsåtgärder i kommunen. Det innebär att man tar ett helhetsgrepp om trafiksäkerhetsfrågor och arbetar områdesvis istället för med enstaka punktinsatser. Kommunen kommer att se över Landsnoravägen inom ramen för det arbetet och våra synpunkter kommer då att beaktas.

Stadsplanering Edsberg, Juli 2013
En sammanfattning av kommunens pågående detaljplansärenden i föreningens närområde. Klicka här för att ta del av en grafisk översikt.

Tomträttsavtal från 1952
Exempel på tomträttsavtal från 1952

Beskärning av träd
Beskärning av träd på kommunens mark kan beställas via en ansökningsblankett som finns tillgänglig på www.sollentunaenergi.se.
Inkomna anmälningar prioriteras av Sollentuna Energi.

 

Viktiga länkar

Klicka på rubrikerna för att läsa mer.

 • Nyttig information för nyinflyttade och boende
  - Vad gäller ang sophämtning? Får jag elda på tomten? Vilken skola ska barnen gå i?
 • Grannsamverkan
  - Inom området har vi så kallat grannsamverkan mot brott. Det innebär att vi hjälps åt att hålla uppsikt mot oönskade besök, då vi är borta från vår bostad.
 • Villabladet
  - Styrelsen ger ut ett informationsblad, Villabladet, ca fyra gånger per år. Det skickas i elektronisk form till de som anmält e-postadress och delas ut i papperformat till övriga. 
 • Gemensam material
  - Material som föreningen tillhandahåller för utlåning.