Verksamhetsområden

Styrelsens uppdrag genomförs huvudsakligen av arbetsgrupper med olika verksamhetsområden.

Här listas de områden vi definierat, och de i styrelsen som ingår i respektive grupp. Vill du kontakta någon styrelsemedlem, se under Kontakt.


Budget och verksamhetsplan

Lars-Olof Johansson, Johan Welander

Kommunikation

Gabriella Bremberg, Simon Lindfors, Johan Welander

Medlemsansvar

Helén Karlsson, Yaldez Oussi

Plan- och Byggärenden

Magnus Carlsson, Helén Karlsson, Anna Tezel

Grannsamverkan

Yaldez Oussi

Kretsstyrelsen

Tommy Skoglund

Medlemsmöten

Gabriella Bremberg, Johan Welander

Festkommitté

Gabriella Bremberg, Lars-Olof Johansson, Tommy Skoglund