Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Region ABC

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar. I Region ABC ingår Stockholm och Uppsala län (förutom Heby och Älvkarleby).

Kontakt -Region ABC

Postadress: Box 7118, 192 07 Sollentuna
Besöksadress: Rotebergsvägen 3
Telefon: 010-750 01 00 
E-post: region.abc@villaagarna.se 

Tillförordnad regionchef

Anna Nilsson
anna.nilsson@villaagarna.se
Telefon: 010-750 02 31

Föreningsservice för förtroendevalda
Läs mer  (tänk på att du måste vara inloggad )