Region ABC

Vi arbetar för att ge en bättre närhet och service till våra medlemmar. I Region ABC ingår Stockholm och Uppsala län (förutom Heby och Älvkarleby).

Kontakt -Region ABC

Postadress: Box 7118, 192 07 Sollentuna
Besöksadress: Rotebergsvägen 3
Telefon: 010-750 01 00 
E-post: region.abc@villaagarna.se 

Tillförordnad regionchef

Anna Nilsson
anna.nilsson@villaagarna.se
Telefon: 010-750 02 31

Föreningsservice
foreningsservice@villaagarna.se
Tel 010- 750 02 20