Tävlingsvillkor

Jag samtycker till att Villaägarnas Riksförbund får behandla mina personuppgifter, så att jag kan delta i tävlingen och bli kontaktad om jag vinner. Likaså att förbundet publicerar mitt namn om jag vinner. Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen.

Är jag inte nöjd med hur mina uppgifter hanteras, kan jag anmäla det till Integritetsskyddsmyndigheten. När det inte finns något berättigat intresse att behålla personuppgifterna, d.v.s. då de inte längre behövs för tävlingen, raderas eller avidentifieras uppgifterna.

För att rätta, radera eller avsluta behandling av dina uppgifter, mejla oss på medlem@villaagarna.se.

För registerutdrag och övriga registerfrågor, mejla på: dataskyddsombud@villaagarna.se.

Du kan även ringa oss på tel 010-750 01 00.