PixelImage

Grannsamverkan

Det här är Grannsamverkan

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet för att minska vardagsbrottslighet såsom skadegörelse, inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen. Den bygger på ett nära samarbete mellan grannar men också med polisen.

Logga Grannsamverkan mot brottGrannsamverkan fungerar i såväl villa- och radhusområden som i områden med flerfamiljshus och i fritidshusområden. Den ökar självklart trivseln i bostadsområdet och känslan av trygghet när man vet att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.

Enkel metod mot brott

De boende i ett område skapar sociala nätverk som samarbetar, stödjer och hjälper varandra. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem som reagerar på det okända - det som kan vara ett brott eller förberedelse till ett brott.

Mer information - starta och driva Grannsamverkan - se Samverkan mot brotts webbplats.

Vill du starta Grannsamverkan?

Kontakta polisen eller kommunens brottsförebyggare där du bor. Polisen tillhandahåller utbildning och informationsmaterial om hur du bedriver Grannsamverkan.