Att bo i en samfällighet

Det är mycket att hålla reda på i en samfällighetsförening: avgifter, underhållsplaner, medlemsförteckningar och försäkringar. Vi håller dig uppdaterad och ser till att du får allt du behöver.