Trygghet med serviceavtal

Med ett serviceavtal får föreningen tillgång till ett service- och trygghetspaket som förenklar styrelsens arbete. Det ger också ett bra skydd om något skulle hända.

Det här får ni:

 

Teckna serviceavtal   Få offert för din samfällighet