Premium

När behöver du byta tak?

Det har visat sig att tak ofta håller betydligt längre än angiven beräknad teknisk livslängd - särskilt om du underhåller ditt tak på rätt sätt. Vi ger dig tips på underhåll av ditt tak och hur du går tillväga om du måste byta det helt och hållet.

Den beräknade tekniska medellivslängden för ett tak med takpapp är 15–20 år, för takpannor 30 år, och för bandtäckt plåt 40 år. Men det är generella riktmärken som kan öka avsevärt med kontinuerligt underhåll, menar Malte Rungård, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarna.

- I många fall har du möjlighet att fördubbla livslängden på ditt tak genom förbättringar under årens lopp. Men är underlagstaket och dess bär- och ströläkt sprött och dåligt bör du byta ut hela taket. I vissa fall kan du dock återanvända takpannor om de är i gott skick, säger Malte Rungård.

Om du har solceller kan du behöva byta tak tidigare

Det finns tillfällen då det kan vara lämpligt att byta taket tidigare än vanligt och det är om du planerar att montera en solcellsanläggning och att taket kan behöva extra infästning för att klara solcellsinstallationens vindlaster som exempel, berättar Malte Rungård.

- Då är det viktigt att taket och solcellsanläggningen ligger i samma fas vad gäller livslängd. Solceller blir svårt att få ekonomi på om de demonteras och återmonteras till följd av takläggning, säger Malte Rungård.

När du anlitar hantverkare för att byta tak

Malte Rungård rekommenderar att du tar in många olika offerter för att konkurrensutsätta entreprenörerna. Det är också viktigt att be om och ringa upp referenser.

- Förutsättningen för en tydlig och bra upphandling är en bra kravspecifikation formulerad i ett skriftligt avtal. Genom ett skriftligt avtal blir det tydligt vad beställaren och hantverkaren har kommit överens om, vilket leder till rimliga förväntningar och att båda parter är nöjda när byggprojektet är klart, säger Malte Rungård.

BraByggare är en tjänst som du kan använda för att få hjälp att välja hantverkare. När du valt en entreprenör används avtalsmallar som finns på BraByggare.se. Efter att hantverkaren skrivit under avtalet med hjälp av BankID, skickas det via tjänsten TryggtJobb till dig som beställare, som kontrollerar innehållet för att sedan signera digitalt.

Vilken typ av tak är bäst?

Dubbelfalsat plåtttak är det tak som innebär minst underhållskostnader och har längst beräknad teknisk livslängd. Gröna tak, med växter på papptak, kan också ha lång livslängd. Växtskiktet skyddar pappen och gör att den inte bryts ner av solens UV-strålar.

- Välj lämpligt ytskikt på taket efter geografiska förutsättningar som exempelvis vind, snömängd och regn. Tänk också på att det kan behövas bygglov om du byter tak till annat ytskikt. Takets lutning begränsar dock vilket material du kan välja, säger Malte Rungård.

Att tänka på när du river taket   

Det kan också visa sig att vissa plåtgarneringar inte kan sparas utan måste bytas ut när det gamla takpannetaket rivs.

- I många fall kan det vara bra att riva den gamla underlagspappen i stället för att lägga ny direkt på den gamla. En god idé är att använda dig av vår digitala tjänst Min Villa. Där finns renoveringsmoduler som ger dig vägledning om vad du ska tänka på när du river tak, säger Malte Rungård.

Så förlänger du takets livslängd

Inför vintern kan det vara lämpligt att kontrollera om några takpannor har gått sönder. Ett takpannetak fungerar så länge alla pannor är hela och ligger på rätt plats. Om det finns trasiga pannor eller om några flyttat på sig i sitt läge, byt dem och lägg dem rätt.

- Om taket har en lokal skada på taket och det läcker in vatten bör du kontrollera hela takets tillstånd. Oftast behöver du inte byta hela taket utan bara reparera den lokala skadan, säger Malte Rungård.

Gör en underhållsbesiktning av ditt tak

För att kontrollera hur ditt tak mår kan det vara en bra idé att ta kontakt med en certifierad besiktningsman för en underhållsbesiktning. Då får du en oberoende bedömning av vad som behöver göras omgående och vad som bör göras på sikt.

När taket överlevt längre än 40 år kan det vara bra att anlita en oberoende besiktningsman vart femte år.

- Det är en relativt liten kostnad mot ett helt takbyte. Kostnaden kan variera beroende på tak och storlek. Du kan ju passa på att besiktiga andra delar av huset samtidigt, säger Malte Rungård.

Vid byte av tak – besiktiga innan och efter

Om du planerar att lägga om ditt tak bör det besiktas i två steg. En besiktning när allt underarbete är klart, det vill säga precis innan takpannorna har monterats, och en besiktning när jobbet är slutfört.

Koppla helst en prestationsbunden betalningstid till bytet av tak, det vill säga att du endast betalar för utförda arbeten som är godkända av besiktningsman.

Malte Rungård rekommenderar att du som husägare beställer besiktningen hos en oberoende entreprenadbesiktningsman, till exempel via Svenska Byggingenjörers Riksförbund eller via Anticimex Byggsäkring.

- Det är dock viktigt att det står i avtalet att taket ska besiktigas. För att inte besiktningarna ska hamna mellan stolarna är det lämpligt att entreprenören, som har bäst koll på när exempelvis underarbetet är klart, avropar/kallar på besiktningsmannen, säger Malte Rungård.

Ta hand om ditt tak med Min Villa

Vår digitala tjänst Min Villa innehåller rådgivning kring underhåll och renovering av ditt tak. Här kan du skapa en underhållsplan där du får tips på kontroller och åtgärder av allt från takpannor och vindskivor till hängrännor och stuprör. Du kan också dokumentera dina renoveringar.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.