Sedlar
Solpanel och moln
Solpanel och moln

Är solceller lönsamt?

Allt fler installerar solceller men är det lönsamt? Höga elpriser gör så klart återbetalningen på investeringen kortare. Vi har räknat på vad solceller kostar och hur lönsamt det är.

- En solcellsanläggning behöver inte klar sol för att leverera el. Solceller fungerar även på vintern. Det är kanske svårt att tro att solceller kan vara en bra lösning så här långt norrut i Europa. Men faktum är att vårt kalla klimat är gynnsamt för solceller. Märk väl att solceller kan reducera mängden el du behöver köpa från ditt elbolag. Anläggningens storlek och takläge avgör sedan hur mycket du kan producera. Du kan sedan sälja det eventuella överskottet till ditt elbolag, säger Villaägarnas byggtekniska rådgivare, Malte Rungård.

"I stället för att ha pengarna på banken kan du ha dem på taket"

Beräkna solceller 

Tidigare uträkningar kring återbetalningstid och hur mycket solceller påverkar elräkningen ändras nu i takt med att elpriset stiger. Om du tidigare kunde räkna på en återbetalningstid om 15 år för en normalstor anläggning har denna period under nuvarande elpriser reducerats markant.

Vid en installation för 140 000 kr, med en effekt på 10,4 Kw och årlig produktion om 8 424 kWh kan en årlig besparing på ca 12 500 kr göras vid ett snittpris på 1,5 kr/kWh. Återbetalningstiden blir då ca 11 år.

Sommaren 2022 noterades betydligt högre snittpriser på el. Inte heller kan vi förvänta oss någon lättnad mot höst och kommande vinter. Ett snittpris på 2,5 kr/kWh ger en årlig besparing på 21 000 kr och en återbetalningstid på ca 6,5 år.

Återbetalningstiden ska sedan jämföras med en förväntad livslängd på minst 25–30 år. Efter det att investeringen betalats är resten av livslängden ren vinst.

- Det kapital som du investerar i solceller kan du alternativt placera i någon form av sparande, men den ”utdelning” på ca 11 procent du får via solen kan dock vara svår att slå. Istället för att ha pengarna på banken kan du ha dem på taket, säger Malte Rungård.

Du kan sälja överskottet

Under soliga sommardagar är chansen stor att sol-anläggningen går med ett överskott. Det kan då säljas tillbaka till elbolaget med en intäkt per kilowattimme. Intäkten bestäms av spotpriset, det pris som uppstår på den nordiska elbörsen utifrån tillgång och efterfrågan. Utöver spotpriset kan olika konkurrerande bolag erbjuda ett påslag på mellan 0-10 öre kWh. Med utgångspunkt från en dag i augusti då det genomsnittliga spotpriset överskred 5 kr motsvarar dagsförtjänsten av försäljningen av 37 kWh runt 193 kr.

Lönsamt att investera i solpaneler villa

Ett hus med solpaneler är ett attraktivt hus. Inte bara ger det en signal om att huset sköts med framåtsyftande investeringar, det borgar också för lägre driftkostnader. Därför tenderar värdet på ett hus med solceller att höjas.

En tidigare undersökning av Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med Vattenfall visade att solceller höjde värdet på huset med 14 procent. En lite senare undersökning av SBAB och Booli kunde påvisa att installationen av solceller höjde värdet på huset med i genomsnitt 135 000 kr.

Mäklarstatistik visar att hus med solceller på taket får fler besökare och fler budgivare.

Dagens omvärldsläge påverkar dock leveranstiderna för solceller, vilket innebär att det är bra att ha lite framförhållning när du planerar att göra en beställning. 

Solceller pris efter skatteavdrag

Den ersättning du får består av tre delar. Ersättningen från ditt elbolag motsvarar börspriset timme för timme. Dessutom får du en ersättning från ditt elnätsbolag eftersom din el gör nytta i nätet. Den tredje delen är en skattereduktion på 60 öre /kWh för all den el du har sålt så länge försäljningen är mindre än antal kWh som du köper under ett år. Med utgångspunkt i augustidagen vi utgick från i beräkningen av försäljningen motsvarar det drygt 22 kr för den dagen att ta upp i deklarationen. Det enda du behöver göra är att teckna avtal med ditt elbolag, det vill säga bolaget varifrån du köper din el.

Det finns också möjlighet till skattereduktion för kostnaderna för installation av solceller. Avdraget får vara högst 15 procent av kostnaderna för arbete och material upp till maximalt 50 000 kronor. Hänsyn ska också tas till att man har tillräckligt skatteutrymme under inkomst av tjänst. Mer information om skattereduktionen finns på Skatteverkets hemsida.

Du är varmt välkommen att kontakta Villaägarnas rådgivningsavdelning för att få mer information om vad du bör tänka på innan du installerar solceller och hur du ska underhålla din anläggning. Förutom kontroller av solcellsanläggningen är det viktigt att du även gör byggnadstekniska kontroller av yttertaket.

Du som är medlem kan också använda dig av vår digitala tjänst Min Villa för löpande underhåll av ditt tak.

Vill du veta mer om uppvärmning och installation?

Att välja rätt uppvärmning för ditt nya hus är viktigt för både din komfort och budget. Få fler experttips och råd om olika alternativ här!

Radiator.svg

Uppvärmning och installation

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.