Våra utbildningar

Har ni fått nya personer i styrelsen eller är osäkra på vad som egentligen gäller? Gå vår utbildning!

Att sköta en samfällighetsförening kräver ofta specialkompetens i juridik och förvaltningsfrågor. Det finns detaljerade regler om hur beslut ska fattas, vad en samfällighet får ägna sig åt och medlemmarnas avgifter till föreningen.

Några gånger per år håller vi utbildning i samfällighetsjuridik och samfällighetsförvaltning. Håll utkik efter nästa tillfälle.

Bokföringskurs

Vi testade att anordna en bokföringskurs för kassörer och lekmannarevisorer i föreningar i början av året i Upplands Väsby. Kursen var uppskattad och nu vill vi veta om ni är intresserade av att vi fortsätter med dessa kurser.

Hör gärna av dig till samfalligheter@villaagarna.se om du skulle vara intresserad av att gå en kurs i bokföring och berätta var i landet du bor