Våra utbildningar

Har ni fått nya personer i styrelsen eller är osäkra på vad som egentligen gäller?

Att sköta en samfällighetsförening kräver ofta specialkompetens i juridik och förvaltningsfrågor. Det finns detaljerade regler om hur beslut ska fattas, vad en samfällighet får ägna sig åt och medlemmarnas avgifter till föreningen.