Utbildningar för samfälligheter

Att sköta en samfällighetsförening kräver ofta särskild kompetens inom juridik och förvaltningsfrågor. På våra utbildningar lär du dig allt du behöver veta.

Det finns en mängd detaljerade regler för samfällighetsföreningar: om medlemsavgifter, hur beslut ska fattas och vad en samfällighet får ägna sig åt. Har ni fått nya personer i styrelsen, eller är osäkra på vad som gäller, är det en bra idé att gå någon av våra utbildningar.