Våra utbildningar

Att sköta en samfällighetsförening kräver ofta specialkompetens i juridik och förvaltningsfrågor. Det finns detaljerade regler om hur beslut ska fattas, vad en samfällighet får ägna sig åt och medlemmarnas avgifter till föreningen. Har ni fått nya personer i styrelsen eller är osäkra på vad som gäller? Gå någon av våra utbildningar!

Alla planerade kurser är inställda pga covid-19. Vi återkommer när det blir aktuellt att hålla utbildningarna igen