Varför serviceavtal?

Serviceavtalet riktar sig till styrelsen för en samfällighetsförening. Det är ett trygghetspaket som förenklar styrelsens arbete och som ger ett försäkringsskydd om något skulle hända.

Nyfiken på serviceavtal?

Sofia berättar om fördelarna med att teckna ett serviceavtal med Villaägarna.

Teckna serviceavtal?

Du kan begära offert genom att fylla i ett formulär direkt på webben.
Välkommen att kontakta oss för mer information! 

Frågor & svar om Serviceavtalet

För att få en exakt prisuppgift gör gärna en offertförfrågan. 

 

Prisexempel för serviceavtal

Förening med 20 hushåll som förvaltar vägar, fibernät, 3 lekplatser och två garagelängor.
3 000 kr inkl. moms/år

Förening med 80 hushåll som förvaltar en kvarterslokal, garage och parkeringsplats, grönytor, lekplats och en sopstation.
9 600 kr inkl. moms/år

  • Samfällighetsförsäkring (ersätter er nuvarande försäkring)
  • Olycksfallsförsäkring (om någon medlem skadar sig när de arbetar åt föreningen)
  • Kostnadsfri rådgivning i alla frågor som rör samfälligheten. 
  • Delägarförteckning med uppdaterade ägaruppgifter
  • Hemsida med flera inloggningsnivåer, vilket gör det enklare att följa dataskyddsdirektivet GDPR
  • Rabatter och förmåner
  • Medlemsmagasinet Villaägaren till ordförande, sekreterare och kassör
  • Handbok för samfällighetsföreningar
  • Vi erbjuder utbildningar inom juridik och förvaltning

Ja, vår gruppförsäkring ingår i priset. Den är speciellt framtagen för att passa de flesta samfälligheter. se produktbladet här . Är ni osäkra på om det behövs tilläggsförsäkring så kontakta Joakim Solberg hos vår försäkringsgivare Länsförsäkringar Stockholm så hjälper han er med att svara på frågor.

Joakim Solberg, Länsförsäkringar Stockholm
08-528 077 47
076-762 01 07
joakim.solberg@lansforsakringar.se

Anmälan Villaägarnas samfällighetsförsäkring 
Mejla skador@sth.lansforsakringar.se
Ange försäkringsnr. 9045976 och dokumentera skadan med bilder eller/och film.

Anmälan Villaägarnas olycksfallsförsäkring
Mejla blankett till skada.kollektiv@lansforsakringar.se.
Ange försäkringsnr. 4081300

Nej, ni måste själva säga upp er gamla försäkring.

Logga in med ditt personliga kontaktnummer och ställa din fråga här https://prod.villaagarna.se/radgivning-och-tips/stall-en-fraga/

Eller ring oss på 010-750 01 00, välj rådgivning för samfälligheter. Tänk på att ha ditt kontaktnummer till hands.

Nej, serviceavtalet är inte kopplat till det personliga medlemskapet i Villaägarna. Vill man som privatperson bli medlem kan man bli det här https://prod.villaagarna.se/bli-medlem/

Ring 010-750 01 00 eller mejla samfalligheter@villaagarna.se så hjälper vi dig. 

När du har loggat in så hittar du manual för webbpublicering här 

Fyll i din e-postadress här så kommer du att få Samfällighetsnytt. 

Självklart, alla kan prenumerera på Samfällighetsnytt. 

Uppsägning av avtal ska ske skriftligt genom mejl till samfalligheter@villaagarna.se Om avtalet inte sägs upp senast sex (6) månader före avtalsperiodens utgång, förlängs det på samma villkor med ett (1) år. Om avtalet har förlängts, gäller samma villkor för förlängning och uppsägning.