Teckna serviceavtal

Föreningens kostnad för serviceavtalet varierar beroende på antalet fastigheter och hushåll samt samfällighetsföreningens förvaltningsansvar.

Prisexempel för serviceavtal:

  1. Förening med 20 hushåll som förvaltar vägar, fibernät, 3 lekplatser och två garagelängor. 3 000 kr inkl. moms/år.
  2. Förening med 80 hushåll som förvaltar en kvarterslokal, garage och parkeringsplats, grönytor, lekplats och en sopstation. 9 600 kr inkl. moms/år.

Uppgifter för serviceavtal med Villaägarnas Riksförbund

Önskar webbplats (kostnadsfritt)

Kontaktperson

FIRMATECKNARE