Försäkringar för samfälligheter

I Villaägarnas serviceavtal för samfällighetsföreningar ingår två gruppförsäkringar tecknade med Länsförsäkringar, Stockholm - en samfällighetsförsäkring och en olycksfallsförsäkring som gäller vid arbete på uppdrag av samfällighetsföreningen.

En samfällighetsförening förvaltar ofta värdefulla anläggningar och styrelsens ansvar för anläggningarnas säkerhet och funktion är stort.

Försäkringarna omfattar

  • Egendom
  • Styrelseansvarsförsäkring
  • Ansvarsförsäkring
  • Förmögenhetsbrottsförsäkring
  • Rättskydd
  • Skadedjur
  • Extrakostnader
  • Hyresförlust
  • Olycksfall under arbete som samfällighetsföreningen arrangerar

Läs mer om försäkringarna

Villaägarnas samfällighetsförsäkring
Villaägarnas olycksfallsförsäkring  

Har du frågor om försäkringens innehåll?  

Kontakta:

Joakim Solberg, Länsförsäkringar Stockholm
08-528 077 47
076-762 01 07

joakim.solberg@lansforsakringar.se

Så här gör du en skadeanmälan

Skadeanmälan Villaägarnas samfällighetsförsäkring: 
skador@sth.lansforsakringar.se 

Ange försäkrings nr. 9045976 och dokumentera skadan med bilder eller/och film.

Skadeanmälan Villaägarnas olycksfallsförsäkring: mejla blankett till:
skada.kollektiv@lansforsakringar.se
Ange försäkrings nr. 4081300

Teckna serviceavtal  Få offert för din samfällighet