Teckna serviceavtal

Föreningens kostnad för serviceavtalet varierar beroende på antalet fastigheter och hushåll samt samfällighetsföreningens förvaltningsansvar.

Så här gör du:

  1. Gör en offertförfrågan genom att trycka på den gröna knappen till höger. 
  2. När ni bestämt er för att acceptera offerten så fyller ni i formuläret Teckna serviceavtal nedan. Har ni en firmatecknare som får signera ensam räcker det med ett namn. Har ni två i förening skriver ni två namn. Avtalet skickas till firmatecknarnas e-postadress och signeras digitalt via Oneflow
  3. Om inget annat är överenskommet börjar avtalen att gälla då båda parter signerat.
  4. Ni får ett välkomstpaket som innehåller försäkringsbevis, boken "Samfälligheter" av Tommy Österberg samt rådgivningens informationsskrifter för samfälligheter till föreningens adress.
  5. Ordförande, sekreterare och kassör får sitt personliga kontaktnummer mailat till sig. Detta nummer används som identifiering vid all kontakt samt för inloggning på webben.

VÄLKOMNA SOM AVTALSFÖRENING!

Vad kostar det?

  • Förening med 20 hushåll som förvaltar vägar, fibernät, 3 lekplatser och två garagelängor. 3 500 kr inkl. moms/år.
  • Förening med 80 hushåll som förvaltar en kvarterslokal, garage och parkeringsplats, grönytor, lekplats och en sopstation. 12 740 kr inkl. moms/år.

Skicka offertförfrågan

Teckna serviceavtal

Önskar webbplats (kostnadsfritt)

Kontaktperson

FIRMATECKNARE