Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Vad kostar det?

Föreningens kostnad för serviceavtalet varierar beroende på antalet fastigheter, hushåll och samfällighetsföreningens förvaltningsansvar.

Prisexempel för serviceavtal:

  1. Förening med 20 hushåll som förvaltar vägar, fibernät, 3 lekplatser och två garagelängor. 3 500 kr inkl. moms/år.
  2. Förening med 80 hushåll som förvaltar en kvarterslokal, garage och parkeringsplats, grönytor, lekplats och en sopstation. 11 052 kr inkl. moms/år.

Fyll i uppgifterna och få reda på vad det kostar för just din förening!

Kryssa i vad föreningen förvaltar