Vad kostar det?

Föreningens kostnad för serviceavtalet varierar beroende på antalet fastigheter, hushåll och samfällighetsföreningens förvaltningsansvar.

Prisexempel för serviceavtal:

  1. Förening med 20 hushåll som förvaltar vägar, fibernät, 3 lekplatser och två garagelängor. 3 500 kr inkl. moms/år.
  2. Förening med 80 hushåll som förvaltar en kvarterslokal, garage och parkeringsplats, grönytor, lekplats och en sopstation. 11 052 kr inkl. moms/år.

Fyll i uppgifterna och få reda på vad det kostar för just din förening!

Kryssa i vad föreningen förvaltar