Kostnadsfri rådgivning för samfälligheter

Den kostnadsfria rådgivningen är unik för Villaägarna. Att den fyller en viktig funktion råder det inget tvivel om – den utnyttjas dagligen av samfällighetsföreningar runt om i Sverige.

En samfällighetsförening med serviceavtal har tillgång till kostnadsfri rådgivning hos våra jurister, lantmätare, byggnadstekniker, geotekniker, energi-, vvs- och trädgårdsrådgivare.

Exempel på vanliga frågor

  • Får man ladda elbilar i garagen?
  • Någon vill ställa upp sin husvagn på den gemensamma marken? - vad gäller?
  • Blir vi skadeståndsskyldiga om ett barn skadar sig på vår lekplats?
  • Hur ska vi göra med en medlem som inte vill betala sin avgift till föreningen?
  • Våra parkeringsplatser används av andra än medlemmar - vad kan vi göra?
  • Tidigare styrelser har slarvat med underhålls- och förnyelseplanen - hur gör vi för att rätta till bristerna?
  • Hur kommer vi tillrätta med okynneskörning och parkering inne i området?
  • Får man bötfälla medlemmar som inte är med på städdagen?
  • Hur påverkar dataskyddsförordningen GDPR oss?

Teckna serviceavtal

Få offert för din samfällighet