Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Kostnadsfri rådgivning för samfälligheter

Den kostnadsfria rådgivningen är unik för Villaägarna. Att den fyller en viktig funktion råder det inget tvivel om – den utnyttjas dagligen av samfällighetsföreningar runt om i Sverige.

En samfällighetsförening med serviceavtal har tillgång till kostnadsfri rådgivning hos våra jurister, lantmätare, byggnadstekniker, geotekniker, energi-, vvs- och trädgårdsrådgivare.

Exempel på vanliga frågor

  • Får man ladda elbilar i garagen?
  • Någon vill ställa upp sin husvagn på den gemensamma marken? - vad gäller?
  • Blir vi skadeståndsskyldiga om ett barn skadar sig på vår lekplats?
  • Hur ska vi göra med en medlem som inte vill betala sin avgift till föreningen?
  • Våra parkeringsplatser används av andra än medlemmar - vad kan vi göra?
  • Tidigare styrelser har slarvat med underhålls- och förnyelseplanen - hur gör vi för att rätta till bristerna?
  • Hur kommer vi tillrätta med okynneskörning och parkering inne i området?
  • Får man bötfälla medlemmar som inte är med på städdagen?
  • Hur påverkar dataskyddsförordningen GDPR oss?

Teckna serviceavtal

Få offert för din samfällighet