Intressepolitik

Villaägarna driver intressepolitiska frågor mot myndigheter och politiker som berör samfälligheter.

Vi uppmärksammar problem som uppstår för samfälligheter pga t ex brister i lagstiftningen, bristfälliga kunskaper om samfälligheter hos kommuner och andra myndigheter, miljökrav och otydliga anläggningsbeslut.

 

Exempel på aktuella frågor just nu:

  • Behov av tydligare lagstiftning
  • Behov av tydligare anläggningsbeslut
  • Laddstolpar för elbilar i samfälligheter
  • Samfällighetsföreningars möjlighet till lån
  • Avlopp och andra tekniskt avancerade anläggningar
  • Indrivning av obetalda avgifter