Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Intressepolitik

Villaägarna driver intressepolitiska frågor mot myndigheter och politiker som berör samfälligheter.

Vi uppmärksammar problem som uppstår för samfälligheter pga t ex brister i lagstiftningen, bristfälliga kunskaper om samfälligheter hos kommuner och andra myndigheter, miljökrav och otydliga anläggningsbeslut.

 

Exempel på aktuella frågor just nu:

  • Behov av tydligare lagstiftning
  • Behov av tydligare anläggningsbeslut
  • Laddstolpar för elbilar i samfälligheter
  • Samfällighetsföreningars möjlighet till lån
  • Avlopp och andra tekniskt avancerade anläggningar
  • Indrivning av obetalda avgifter