Försäkringar för samfälligheter

I Villaägarnas serviceavtal för samfällighetsföreningar ingår två gruppförsäkringar hos Länsförsäkringar. En samfällighetsförsäkring och en olycksfallsförsäkring som gäller vid arbete på uppdrag av föreningen.

En samfällighetsförening förvaltar ofta värdefulla anläggningar och styrelsens ansvar för anläggningarnas säkerhet och funktion är stort.

Försäkringarna omfattar

  • Egendom
  • Styrelseansvarsförsäkring
  • Ansvarsförsäkring
  • Förmögenhetsbrottsförsäkring
  • Rättskydd
  • Skadedjur
  • Extrakostnader
  • Hyresförlust
  • Olycksfall under arbete som samfällighetsföreningen arrangerar

Läs mer om försäkringarna

Villaägarnas samfällighetsförsäkring
Villaägarnas olycksfallsförsäkring

Har du frågor om försäkringens innehåll?  

Kontakta:

Joakim Solberg, Länsförsäkringar Stockholm
Telefon: 08-528 077 47
Mobil: 076-762 01 07
joakim.solberg@lansforsakringar.se

 

Teckna serviceavtal  Få offert för din samfällighet