Beställning av delägarförteckning

En gång om året kan styrelsen i en samfällighetsförening med serviceavtal beställa en uppdaterad förteckning för underlag till korrekt medlemsförteckning, kallelse till årsstämma samt debiteringslängd.

Beställ er delägarförteckning idag 

Vi samlar ihop de beställningar som ni gjort och skickar dem vidare till vår underleverantör vid 6 tillfällen varje år. Leveranstiden till er är en till två veckor räknat från respektive tillfälle. För att vara säker på att ni ska få leverans av delägarförteckningen i tid till kallelsen till föreningsstämman behöver ni alltså ta hänsyn till dessa datum. De datum vi skickar beställningarna är:

6/1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/9, 1/11

Om ni behöver er delägarföreckning i slutet av februari ska ni alltså göra beställningen senast 1 feb. Behöver ni den i juli ska ni göra beställningen senast 1 maj.

 

Beställ delägarförteckning