Lagbok på båt
Folk hälsar efter möte
Lagbok på båt

Behöver din samfällighet juridisk hjälp?

Hos Villaägarna kan ni få både utbildning och kostnadsfri rådgivning. För mer omfattande juridiskt stöd kan ni vända er till vår Juristbyrå eller våra samarbetsadvokater.

Som styrelse i en samfällighet behöver man ofta ta ställning till olika juridiska frågor. Hos Villaägarna får ni kostnadsfri rådgivning och en mängd detaljerade informationsskrifter. Ni kan också gå en utbildning för att öka er kompetens.

- Vår ambition är att styrelsen ska känna sig trygg i att själv hantera juridiska frågor, men ibland behöver man mer stöd. Då kan man vända sig till vår Juristbyrå eller våra samarbetsadvokater som har särskild kunskap inom bland annat samfällighetsjuridik, säger Sofia Hellsing, chef Samfällighetsservice.

Villaägarnas Juristbyrå och samarbetsadvokater kompletterar rådgivningen. Förutom samfällighetsjuridik har de kompetens inom skadestånds- och avtalsfrågor och andra rättsområden som är relevanta för samfällighetsföreningar.

- Vid sidan om våra försäkringar är det juridiska stödet det mest uppskattade hos samfälligheter med serviceavtal, säger Sofia Hellsing.

Juristbyråns tjänster

  • Juridiskt ombud eller biträde
  • Rättsutredning och rådgivning
  • Upprättande och granskning av avtal och andra juridiska dokument
  • Domstolsprocess
  • Överklagande eller granskning av domar eller myndighetsbeslut
  • Förhandling med motparter
  • Utbildning för styrelse och samfällighetsförening i bland annat samfällighetsjuridik och entreprenadjuridik

Om ni som styrelse i en samfällighet har behov av denna typ av juridiskt stöd, kontakta Villaägarnas expertrådgivning så lotsar de er vidare.

Juristbyråns arvode

I varje ärende får du en inledande kostnadsfri telefonrådgivning i upp till en timme. Samfällighetsföreningar med serviceavtal debiteras sedan ett timarvode om 2000 kr/tim (2500 kr inkl. moms) Priserna gäller för 2022.

Juristbyråns allmänna villkor

Allmänna villkor