Trygghet med serviceavtal

Med ett serviceavtal får föreningen tillgång till ett service- och trygghetspaket som förenklar styrelsens arbete.

Det här får ni: