Underhållsabetet kommer att pågå i 1-2 veckor, tack för din förståelse.

Trygghet med serviceavtal

Med ett serviceavtal får föreningen tillgång till ett service- och trygghetspaket som förenklar styrelsens arbete.

Det här får ni:

  • Samfällighetsförsäkring och olycksfallsförsäkring – En trygghet för styrelsen och för de andra i samfälligheten.

  • Kostnadsfri rådgivning – Du får råd och hjälp med frågor som rör juridik och förvaltning.

  • Delägarförteckning  – För underlag till korrekt medlemsförteckning, kallelse till årsstämma samt debiteringslängd.

  • Rabatter och förmåner  – Erbjudanden riktade exklusivt till föreningar med serviceavtal. Du behöver vara inloggad för att se våra aktuella rabatter.

  • Medlemsmagasinet Villaägaren  – Ett av Sveriges mest lästa magasin - till ordförande, sekreterare och kassör.

  • Egen hemsida på Villaägarnas webbplats.

  • Handbok – I välkomstpaketet ingår en handbok för samfällighetsföreningar, så att ni blir hemma med styrelsearbetet – oavsett kunskapsnivå.