Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Trygghet med serviceavtal

Med ett serviceavtal får föreningen tillgång till ett service- och trygghetspaket som förenklar styrelsens arbete.

Det här får ni:

  • Samfällighetsförsäkring och olycksfallsförsäkring – En trygghet för styrelsen och för de andra i samfälligheten.

  • Kostnadsfri rådgivning – Du får råd och hjälp med frågor som rör juridik och förvaltning.

  • Delägarförteckning  – För underlag till korrekt medlemsförteckning, kallelse till årsstämma samt debiteringslängd.

  • Rabatter och förmåner  – Erbjudanden riktade exklusivt till föreningar med serviceavtal. Du behöver vara inloggad för att se våra aktuella rabatter.

  • Medlemsmagasinet Villaägaren  – Ett av Sveriges mest lästa magasin - till ordförande, sekreterare och kassör.

  • Egen hemsida på Villaägarnas webbplats.

  • Handbok – I välkomstpaketet ingår en handbok för samfällighetsföreningar, så att ni blir hemma med styrelsearbetet – oavsett kunskapsnivå.