Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Samfällighetsnytt

Samfällighetsnytt

Ett nyhetsbrev till dig i styrelsen för en samfällighetsförening. Ambitionen är att några gånger per år informera om nyheter och annat matnyttigt som berör samfällighetsföreningar.

Teckna dig för Samfällighetsnytt här.

Jag vill ha Samfällighetsnytt!