Fyller i formulär
Fyller i formulär

Lantmäteriet har uppdaterat sina normalstadgar

De flesta samfällighetsföreningar använder sig av lantmäteriets normalstadgar. Nu har det kommit en uppdaterad version och det kan vara klokt att uppdatera sina stadgar i enlighet med dessa.

De tidigare normalstadgarna innehöll regler om att en ny styrelse endast får väljas på ordinarie årsstämma, vilket har orsakat problem för våra avtalsföreningar. Vi har kontaktat lantmäteriet och framfört våra åsikter och är glada att se att den klausulen nu är ändrad. Däremot är det lämpligt för er som har de gamla normalstadgarna att justera i enlighet med dessa.

Blankett