Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Lagbok vid vatten
Lagbok vid vatten

Ska samfällighetsföreningar själva få ändra andelstalen?

Samfällighetsföreningar får idag inte själva ändra sina andelstal. Detta måste ske genom en lantmäteriförrättning som kan ta lång tid och kosta mycket pengar.

Riksdagen har nu beslutat att detta bör ändras och riktar en uppmaning till regeringen om att skyndsamt utreda en lagändring. Det kan alltså bli så att samfällighetsföreningar själva kan ändra sina andelstal.