Utbildning i samfällighetsjuridik och samfällighetsförvaltning

Att sköta en samfällighetsförening kräver ofta specialkompetens i juridik och förvaltningsfrågor. Det finns detaljerade regler om hur beslut ska fattas, vad en samfällighet får ägna sig åt och medlemmarnas avgifter till föreningen. Har ni fått nya personer i styrelsen eller är osäkra på vad som egentligen gäller? Gå vår utbildning!

-"Hur gör man om en medlem inte betalar sin avgift?"

-"Hur ska en debiteringslängd se ut?"

-"Får vi sätta upp laddstolpar till elbilar?"

Datum: Måndagen den 9 september.
Plats:    Folkes konferens, Sjödalstorget 1, Huddinge
Tid:  kl. 18.30- 21.00 
Kaffe och smörgås ingår i kursavgiften och serveras kl. 19.30
Kursledare:  Eric Bodin, förbundsjurist, Villaägarnas Riksförbund

För samfälligheter med serviceavtal är priset 450:-/person

För samfälligheter som saknar serviceavtal är priset 650:-/person.
Vi ger 200: - per deltagare i rabatt på första årsavgiften om avtal tecknas under 2019.

Avgiften betalas via faktura efter avslutad kurs. Var därför noga med att notera rätt fakturaadress.


Vi har ett begränsat antal platser så först till kvarn gäller!

Anmäl dig här

Välkommen!


Sofia Hellsing och Charlotta Molin

 

Kursledare: Förbundsjurist, Eric Bodin