Samfälligheter måste kunna ladda sina bilar hemma

Samfälligheternas möjlighet att uppföra laddpunkter till sina bilar måste förbättras. Regeringen bör reducera Lantmäteriets roll i processen och göra om sin stödform Klimatklivet. Det skriver Jonathan Lindgren, Villaägarnas expert på kommunala tjänster, i en debattartikel.

Under våren har nyregistrering av elbilar passerat bensinbilar (SCB, maj 2022) och vid årets slut kommer vi ha cirka 20 bilar per ladduttag. Att ha en elbil och förlita sig på publika laddplatser går inte ihop, och många behöver kunna ladda sin bil vid bostaden. Men för den som bor i en samfällighet väntar stora kostnader samt omständlig byråkrati att överkomma.

I en debattartikel föreslår Villaägarna två åtgärder för att förbättra samfälligheters möjligheter att installera laddstolpar: regeringen måste reducera Lantmäteriets roll i processen och göra om sin stödform Klimatklivet.

Läs hela debattartikeln