Påminnelse - Personuppgiftsbiträdesavtal

I maj 2018 skickade vi ut ett personuppgiftsbiträdesavtal till våra avtalsföreningar via mail. Mailet gick till den person som var registrerad som ordförande vid tidpunkten. Detta gjorde vi för att GDPR kräver att samfälligheter har avtal med utomstående part som hanterar personuppgifter åt föreningen.

Villaägarna hanterar personuppgifter åt er när ni till exempel beställer delägarförteckning. Skickar ni inte in avtalet kan vi inte leverera listan.

Skicka avtalet till:

Villaägarnas Riksförbund
Samfällighetsservice
Box 7118
192 07 Sollentuna

Alternativt en skannad kopia av avtalet till: samfalligheter@villaagarna.se

Har underlaget försvunnit?
Skicka ett mail till samfalligheter@villaagarna.se så skickar vi en kopia.