Händer på tangentbord
Kaffe, glasögon och dator på träbord
Händer på tangentbord

Nya avtalsvillkor

Vi har uppdaterat avtalsvillkoren för serviceavtalet. Ni som har serviceavtal sedan tidigare behöver logga in och godkänna de nya avtalsvillkoren i ett särskilt formulär. Detta är en engångsföreteelse och kommer inte att vara nödvändigt framöver. Det är för att underlätta administrationen vi genomför denna uppdatering.

Ni som har avtal ska ha fått ett mail som innehåller följande text:

Nyhet - enklare avtal 2020 

För att förenkla och effektivisera hanteringen har vi sett över avtalsvillkoren i ert nuvarande serviceavtal. Tjänstens innehåll är lika omfattande som tidigare. Det här ändras under nästa avtalsperiod:  

  • Den tidigare uppsägningstiden på sex månader har kortats till 30 dagar.  
  • Kravet på att informationen om kommande prishöjningar måste nå samfälligheten minst sju månader innan prishöjningen träder i kraft har tagits bort.  
  • Ändringar i avtalet måste inte längre undertecknas av båda parter.   
  • Underrättelse till avtalsföreningar måste inte längre postas via rekommenderat brev.  
  • Den tidigare PUL-texten har ersatts med ny text enligt GDPR.  

För att läsa och godkänna de nya avtalsvillkoren klicka på länken nedan: 

https://www.villaagarna.se/for-samfalligheter/hantera-uppgifter/allmanna-avtalsvillkor/ 

Hälsningar från Villaägarnas Samfälligheter