Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Betalning med smartphone vid dator
Betalning med smartphone vid dator

Utbildning för kassörer och revisorer

Bokföring kan vara knepigt. Är det svårt att hitta revisor eller kassör till er förening, eller behöver nuvarande kassör eller förtroendemannarevisor uppdatera sina kunskaper? Gå vår utbildning!

Datum: Tisdagen den 28 april
Plats:  Scandic Star, Aniaraplatsen 8, Sollentuna
Tid:  kl. 18.00- 21.00
Kaffe och smörgås ingår i kursavgiften och serveras kl. 19.00
Kursledare:  Maria Svensson, Auktoriserad redovisningskonsult på Aspia AB
Pris: 

800:- inkl. moms/deltagare för samfällighetsföreningar med serviceavtal. 1 500:- inkl. moms/deltagare för övriga.

Avgiften betalas via faktura efter avslutad kurs.

200: - rabatt per deltagare på första årsavgiften om serviceavtal tecknas före 1 juni 2020. Begränsat antal platser så först till kvarn gäller!

Denna kurs ställs in pga covid-19. Vi återkommer när det blir aktuellt att hålla utbildningen igen

OBS! Avbokning sker senast 24/4. Efter det debiteras hela kursavgiften.


Med vänliga hälsningar,

Villaägarnas Riksförbund/Samfälligheter
Sofia Hellsing och Charlotta Molin  

Exempel på vad som kommer att behandlas:

  • Regler om bokföring 
  • Ansvarsfrågor
  • Tips om rutiner för bokföring
  • Praktisk träning i bokföring genom ett urval av vanliga affärshändelser
  • Redovisning av arvoden, löner skatter och förmåner