Parkering för bostadsområde
domargavel
domargavel

Ingen förlängning av tillfällig stämmolag  

Den tillfälliga coronalagen om föreningsstämmor blir inte förlängd. Från årsskiftet ska därför samfällighetsföreningar följa ordinarie lag och stadgar vid anordning av stämma.

Den tidsbegränsade stämmolagen infördes 15 april 2020 för att underlätta genomförandet av föreningsstämmor under covid-19. Enligt lagen fick ombud tillåtelse att företräda fler än en medlem. Detta för att minska antalet personer som närvarade fysiskt i lokalen.  

Ordinarie regler efter nyår 

Den tillfälliga lagen innebar att många föreningsstämmor kunde genomföras på ett tryggt och säkert sätt, trots covid-19. Nu står det dock klart att lagen inte förlängs efter nyår. Under 2022 måste alltså samfällighetsföreningar åter följa de ordinarie regler som framgår av lag och stadgar. Det innebär att varje medlem antingen måste närvara fysiskt eller företrädas av ombud för att avlägga röst. Ombudet får fortsättningsvis bara företräda en medlem.  

- Villaägarna har påtalat för justitiedepartementet att beslutet bör ses över. Pandemin fortsätter och det kan vara en bra idé att förlänga den tillfälliga lagen, säger Sofia Hellsing, chef Samfällighetsservice. 

Läs mer

Läs även våra tips om hur årsstämman kan hanteras med hänsyn till corona.