Underhållsabetet kommer att pågå i 1-2 veckor, tack för din förståelse.

händer som skriver på laptop
Klubba
Klubba

Ny tillfällig lag om årsstämmor i coronatider

En tillfällig lag som ska göra det lättare och säkrare att genomföra stämmor i coronatider antogs redan i våras. Den skulle gälla året ut men eftersom coronapandemin inte är över kommer riksdagen den 2 december med allra största sannolikhet att besluta att den ska fortsätta att gälla till utgången av 2021. Den är direkt tillämplig på samfälligheter endast när det gäller utökade möjligheter att företrädas av ombud på stämman. Av förarbetsuttalanden och rättspraxis kan man dock dra vissa slutsatser om vad som gäller för samfällighetsföreningar. Vi reder ut vad som gäller och vilka alternativ som finns.

Följande alternativ presenteras:

  • Skjuta upp stämman
  • Utökade möjligheter att använda ombud
  • Poströstning
  • Möjlighet att delta på stämman på distans
  • Beslut per capsulam (pappersstämma, skrivbordsstämma)

Informationen har uppdaterats med ett avsnitt om den aktuella situationen (i slutet av november 2020) och de frågor som har väckts för de föreningar som ännu inte har genomfört sina årsstämmor.

Du får förhoppningsvis svar på dina frågor i dokumentet:

Hur ska årsstämman i en samfällighetsförening hanteras med hänsyn till covid-19?