Personer vid dator pekar
Klubba
Klubba

Ny tillfällig lag om årsstämmor i coronatider

En tillfällig lag har antagits som ska göra det lättare och säkrare att genomföra stämmor i coronatider. Den är dock tillämplig på samfälligheter endast när det gäller utökade möjligheter att företrädas av ombud på stämman. Vi reder ut vad som gäller och vilka alternativ som finns.

Hur ska årsstämman i en samfällighetsförening hanteras med hänsyn till covid-19? Det ger vi dig svar på i detta dokumet.

Frågor som tas upp i dokumentet:

Är det lagligt att skjuta upp en årsstämma?

Svar i korthet: Om årsstämman skjuts upp på grund av coronaviruset innebär det i de allra flesta fall att stämman kommer att hållas senare än stadgarna föreskriver. Formellt är detta ett brott mot stadgarna men det behöver inte innebära att stämmobesluten blir ogiltiga. Om det är tydligt att förseningen inte har påverkat stämmobeslutet står beslutet fast. Så har resultatet blivit i flera tingsrättsdomar även när det inte har funnits några tunga skäl för att ha stämman vid en stadgestridig tidpunkt.

Vilka ska sköta den löpande förvaltningen fram till att stämman kan hållas?

Svar i korthet: Vi tror och hoppas att de som har styrelseuppdrag sitter kvar till dess att årsstämman kan hållas. För att undvika att stora delar av styrelsen väljer att lämna sina förtroendeuppdrag är det lämpligt att förvaltningen begränsas till det som är absolut nödvändigt tills stämman kan välja en ny styrelse.

Hur får man pengar till den förvaltning som ändå är nödvändig?

Svar i korthet: Det sätt som lagen erbjuder för att samla in avgifter från medlemmarna kallas för uttaxering. Det sker genom att en så kallad debiteringslängd framläggs på stämman. Utan stämma finns alltså ingen rättslig grund för att kräva in avgifter. En möjlighet att ändå lösa den ekonomiska situationen är att fortsätta fakturera som vanligt och tydligt ange att det avser en frivillig förskottsbetalning av kommande uttaxering.

Finns det alternativ till en traditionell stämma där alla medlemmar är fysiskt närvarande?

Följande alternativ presenteras:

  • Utökade möjligheter att använda ombud
  • Poströstning
  • Möjlighet att delta på stämman på distans
  • Beslut per capsulam (pappersstämma, skrivbordsstämma)