Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Man och kvinna skakar brevid utanför buske
Man och kvinna skakar brevid utanför buske

Hur hittar man personer till styrelsen?

Det är inte helt enkelt att hitta personer som vill sitta i styrelsen i samfällighetsföreningar. Vår rådgivning får en del frågor kopplade till detta problem.

Tre tips för att hitta personer till styrelsen

  1. Höj styrelsearvodet så att det blir mer attraktivt att lägga arbetstimmar på styrelseuppdraget.
  2. Förklara att samfällighetsföreningen måste ta in en syssloman som utses av Länsstyrelsen om ingen vill sitta i styrelsen. Detta innebär en stor kostnad för föreningen då arvodet ofta ligger på över 1000 kr i timmen.
  3. Förklara att samfällighetsföreningen har serviceavtal med Villaägarna och att styrelseuppdraget då inte blir lika svårt eftersom man kan diskutera frågor med vår rådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.