Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Kontakta oss

Marknadsassistent/avtalsadministration

Charlotta Molin
Telefon: 010-750 02 16
E-post: charlotta.molin@villaagarna.se

Rådgivning för samfälligheter

Telefon: 010-750 01 00
E-post: radgivning@villaagarna.se 
Ställ en fråga till rådgivningen
Kom ihåg att ha ditt kontaktnummer tillhands.

Postadress till Samfällighetsservice

Villaägarnas Riksförbund
Rotebergsvägen 3
Box 7118
192 78 Sollentuna

Chef Samfällighetsservice

Sofia Hellsing
Telefon: 010-750 01 82
E-post: sofia.hellsing@villaagarna.se

Fakturering för samfälligheter

Karin Björklund
Telefon: 010-750 01 50
E-post: karin.bjorklund@villaagarna.se
Fakturering gällande serviceavtal.

Frågor om försäkringarna

Länsförsäkringar, Stockholm
Joakim Solberg
Telefon: 08-528 077 47
Mobil: 076-762 01 07
E-post: joakim.solberg@lansforsakringar.se