Kontaktuppgifter för er med serviceavtal

Samfällighetsservice

E-post: samfalligheter@villaagarna.se

Marknadsassistent/avtalsadministration

Charlotta Molin
Telefon: 010-750 02 16
E-post: charlotta.molin@villaagarna.se

Rådgivning för samfälligheter

Telefon: 010-750 01 00
Ställ en fråga till rådgivningen
Kom ihåg att ha ditt kontaktnummer tillhands.

Postadress för samfälligheter

Villaägarnas Riksförbund
Rotebergsvägen 3
Box 7118
192 78 Sollentuna

Chef Samfälligheter

Sofia Hellsing
Telefon: 010-750 01 82
E-post: sofia.hellsing@villaagarna.se

Fakturering för samfälligheter

Karin Björklund
Telefon: 010-750 01 50
E-post: karin.bjorklund@villaagarna.se
Fakturering gällande serviceavtal.

Frågor om försäkringarna

Länsförsäkringar, Stockholm
Joakim Solberg
Telefon: 08-528 077 47
Mobil: 076-762 01 07
E-post: joakim.solberg@lansforsakringar.se