Vikingsbergs samfällighet

Välkommen till föreningens hemsida

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Välkommen  till Vikingsberg

Föreningen som bildades i början på 70- talet består av 12 hus som utöver de egna avgränsade tomterna delar en uppväxt park. Tomten som är belägen på Bellevue sjösida i Malmö tillhörde en gång den välkända familjen Kockum som utnyttjade området som ett sommarställe för några av familjemedlemmarna. Men området som ligger vackert beläget utmed Ribersborgsstranden, endast drygt två kilometer från stadens absoluta centrum, har en äldre historia än så. På samfällighetens tomt vid det dåtida Malmös södra gräns mot byn Hyllie ligger den gamla bronsåldershögen Blosshögen. Den kom senare kom att bli  Malmös första avrättningsplats. En strategiskt belägen galgbacke som var väl synlig för alla de sjöfarare som närmade sig staden från Öresund och utgjorde därmed ett bevis för stadens laglydighet. Idag  tjänar högen ett  fredligare syfte för samfällightens lekande barn.

Bilder genomgående: Huvudsakligen från pixabay.com