Vätö-Sörgårdens Samfällighetsförening

Välkommen till Sörgårdens samfällighetsförening!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Sörgårdens intresseförening

 

IMG_7153 (2).jpg

Om oss

Adresskarta Sörgården.pngSörgårdens intresseförening bildades 1973 då området exploaterades.
1975-76 byggde och flyttade de första tomtägarna in. Vägarna var anlagda från början och vattnet delades under de första åren med en annan förening men 1981 gjordes en ny anläggningsförrättning, Sörgårdens Samfällighetsförening bildades, föreningen köpte och byggde en egen anläggning för vatten. Vattnet räckte dock inte alla gånger utan 1988-89 borrades nya hål.

Vårt vatten är beroende på grundvattennivån. Hur grundvatten nivån ligger till kan man läsa om på SGU.

Vårt gemensamma vatten

Eftersom vi har "eget" vatten är det speciellt viktigt att du som medlem ser över dina kranar, kopplingar och packningar med jämna mellanrum så de inte läcker och tömmer vårt system på vatten för oss andra. Speciellt viktigt är det för dig som endast har "sommarvatten" att kolla kranar, kopplingar och packningar efter vinterns avstängning!

Kom ihåg, att stänga av ditt vatten till din fastighet vid tomtgränsen när du lämnar ditt hus för längre tid än en dag, drag åt avstängningen ordentligt. Droppar/sipprar det vatten under några dagar är snart vårt system helt tömt.

Framtida vatten och avlopp

Norrtälje kommun har pausat eller lagt planerna att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet på is, aktuell information kan sökas på Norrtälje kommuns hemsida.

Sörgårdens Samfällighetsförening ansvarar för vägar, gemensamhetsanläggningar och vatten.

Beslut tagna av årsmöten sedan 1989

Vad har hänt efter 1989.pdf

20140712_145258.jpg