Vätö-Sörgårdens Samfällighetsförening

Välkommen till Sörgårdens samfällighetsförening!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Sörgårdens intresseförening

IMG_7153 (2).jpg

Om oss

Sörgårdens intresseförening bildades 1973 då området exploaterades.
1975-76 byggde och flyttade de första tomtägarna in. Vägarna var anlagda från början och vattnet delades under de första åren med en annan förening men 1981 gjordes en ny anläggningsförrättning, Sörgårdens Samfällighetsförening bildades, föreningen köpte och byggde en egen anläggning för vatten. Vattnet räckte dock inte alla gånger utan 1988-89 borrades nya hål. 


Vårt gemensamma vatten

Eftersom vi har "eget" vatten är det speciellt viktigt att du som medlem ser över dina kranar, kopplingar och packningar med jämna mellanrum så de inte läcker och tömmer vårt system på vatten för oss andra. Speciellt viktigt är det för dig som endast har "sommarvatten" att kolla kranar, kopplingar och packningar efter vinterns avstängning! Gäller alla

Kom ihåg, att stänga av ditt vatten till din fastighet vid tomtgränsen när du lämnar ditt hus för längre tid än en dag, drag åt avstängningen ordentligt. Droppar/sipprar det vatten under några dagar är snart vårt system helt tömt.

Sörgårdens Samfällighetsförening ansvarar för vägar, gemensamhetsanläggningar och vatten.

 

20140712_145258.jpg