Akktuellt -

Höstens städdag 2021 lördag 23 Oktober kl 10.00.

Föreningen har två gemensamma städdagar. En på våren och en på hösten. Styrelsen tillsammans med zonansvariga planerar inför städdagarna vad som behöver utföras förutom de årligt återkommande uppgifterna (kratta löv, rensa brunnar, rensa hängrännor, rensa ogräs etc.). Det åligger varje hushåll att minst en person deltar under städdagarna. Skulle man inte kunna delta kontaktar man zonansvarig och blir tilldelad någon uppgift att utföra vid annat tillfälle. I samband med städdagarna beställs containrar hem till samfällighetens gemensamma trädgårdsavfall. I de fall det är tillåtet att kasta privat avfall i containrarna informerar styrelsen om detta inför var enskild städdag.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.