Västra Kvarnskogens Samfällighetsförening

Välkommen till Västra Kvarnskogens Samfällighetsförening och vår hemsida

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om samfälligheten

Västra Kvarnskogens samfällighetsförening

Västra Kvarnskogens samfällighetsförening omfattas av 23 fastigheter med enskild äganderätt, Murkelvägen 20-64, som uppfördes genom SMÅA 1996.

Till samfälligheten hör följande gemensamhetsanläggningar: Två bostadsgator med gatubelysning, en lekplats med gräs- och planteringsytor, två sophus med intilliggande gräs- och planteringsytor samt en mindre skogsyta öster om lekplatsen.

Information

Nedan finner du information om samfälligheten