Välkommen till Utsiktens samfällighetsförening 

Här hittar du information om samfälligheten Utsikten.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Styrelsen 2021

Ordförande: Peter Fredriksson 26F

Vice ordförande: Marie Utsi 18B

Sekreterare:Sara Åsberg 30B
Kassör: Mats Looström 30D

Suppleant: Piotr Leusz
Suppleant: Mikael Lönnbjer
Suppleant: Per Thunhammar

Tillsynsman: Anders Rudberg

Kontakta gärna någon av ovanstående så kan vi gemensamt lösa frågor och funderingar.