Välkommen till Uls-Väsby Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

 

Om föreningen

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen Uls-Väsby g:a2, som omfattar en väg, grönområden, en vattenanläggning och en avloppsanläggning.

Delägare i anläggningssamfälligheten är Uls-Väsby 1:23-38