Välkommen till Uls-Väsby Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt

E-post till föreningen:
ulsvasby.sam@gmail.com

 

Styrelsen

Ordförande och Ekonomi
Susan Erichsen
Uls-Väsby 87

Sekreterare och Underhållsplan
Malin Drevin
Uls-Väsby 70

Ledamot och Vattenanläggning
Niclas Åhs
Uls-Väsby 78

Suppleant och Vägunderhåll
Christin Persson
Uls-Väsby 80

Suppleant och Reningsverk
Kjell Rubin
Uls-Väsby 79