Nyheter

Nu är vägen hyvlad.

Grusvägar måste underhållas genom hyvling. Styrelsen har undersökt alternativa vägbeläggningar. Ett överkomligt alternativ är asfaltskross. Grannföreningen har asfaltskross, för den som vill åka och titta. Till våren kommer vi att ha råd med detta.